Uygulama Kullanım Şartları:

Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken kullanım şartları içerisinde yer alan tüm maddelere ve tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu ve onayladığını kabul eder.

Uygulamayı sadece aktif Tekfen Grup Şirket çalışanları (alt yüklenici gruplarda çalışanlar hariç) kullanabilir.

Kullanıcı, uygulamaya üye olurken 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hazırlanan aydınlatma metin/metinlerini ve sisteme girişi yapılan verilerinin işlenmesi ve saklanması konusunda hazırlanan açık rıza metin/metinlerini okuduğunu ve anladığını kabul eder.

Kullanıcının oluşturduğu profil, kendisi haricinde başkası tarafından kullanılamaz, satılamaz veya devredilemez. Yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulamanın kötüye kullanılması halinde Tekfen Holding kullanıcı profilini kapatma hakkını saklı tutar.

Uygulama içerisinde yer alan kişisel veriler ve şirket bilgileri izin alınmaksızın dışarıda kullanılamaz veya üçüncü bir şahısla paylaşılamaz. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kullanıcı sorumludur.

Kullanıcının kaydını tamamlayabilmesi için e-posta adresi bilgisi zorunludur, yanlış e-posta adresi kaydedilmesi halinde kullanıcıya, profil onayı verilemeyeceği için uygulamayı kullanamaz.

Kullanıcı, Tekfen Holding’in yarışmaların sonucunun tespiti için zorunlu olan fatura, belge vb. her türlü evrakın ibrazını isteyebileceğini kabul eder.

Kullanıcı, uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tekfen Holding, kullanıcı tarafından uygulama üzerinden yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Tekfen Holding’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

Uygulama duyuru ve içeriklerini güncel olarak kullanıcıya ulaştırmak için bildirim gönderme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, uygulamanın kendisi ve elektronik haberleşme araçlarıyla iletişim kurmasını, kampanya ve duyuru gibi bilgilendirmelerin tarafına yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulamaya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde kullanıcı, Tekfen Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Şirketler Direktörlüğü ve tasarrufevinde@tekfen.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilir veya bulunduğu bölgedeki uygulama temsilcisine sorununu bildirerek bilgi verebilir.

Kullanıcı, site üzerinden sunulan uygulama/uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Tekfen Holding’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Tekfen Holding, uygulamada sunulan ürün, hizmet ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Tekfen, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Kullanıcının talep ettiği bilgi ve veri değişikliklerini değerlendirmek ve uygulamak Tekfen Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Şirketler Direktörlüğü’nün inisiyatifindedir.

Tekfen Holding, uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Tekfen Holding tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur. 

Tekfen Holding, uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar, gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Tekfen Holding gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.